TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Án lệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Án lệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"

  VANTHONGLAW  - ÁN LỆ SỐ 64/2023/AL VỀ ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT VÀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG "CÓ TỔ CHỨC" TRONG TỘI "BẮT CÓ...

Chỉ thị số 04/2016/CT-CA ngày 30/5/2016 của TAND Tối cao về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ; áp dụng án lệ trong xét xử

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 04/2016/CT-CA ngày 30/5/2016 của TAND Tối cao về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ; áp dụng án...

Quyết định số 74/QĐ-TANDTC ngày 31/10/2012 của TAND Tối cao phê duyệt đề án " Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao"

  VANTHONGLAW - Quyết định số 74/QĐ-TANDTC ngày 31/10/2012 của TAND Tối cao phê duyệt đề án " Phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối ...

Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 63/2023/AL VỀ XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KHIỂU KIỆN

Án lệ số 62/2023/AL về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con

  VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 62/2023/AL VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ XÁC...

Án lệ số 61/2023/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 61/2023/AL VỀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI KHI CON NUÔI CHƯA THÀNH NIÊN

Án lệ số 60/2023/AL về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết

 VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 60/2023/AL VỀ THỜI HẠN TRẢ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người”

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 59/2023/AL VỀ LỖI CỐ Ý GIÁN TIẾP TRONG VỤ ÁN "GIẾT NGƯỜI"

Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 58/2023/AL VỀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT TẠI ĐIỂM C KHOẢN 3 ĐIỀU 244 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Án lệ số 57/2023/AL Về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội "Cướp giật tài sản"

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 57/2023/AL VỀ HÀNH VI GIAN DỐI NHẰM TIẾP CẬN TÀI SẢN TRONG TỘI " CƯỚP GIẬT TÀI SẢN"

Án lệ số 56/2022/AL Về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mã

ÁN LỆ SỐ 56/2022/AL VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DI DỜI MỒ MÃ

Án lệ số 55/2022/AL Về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức

ÁN LỆ SỐ 55/2022/AL VỀ CÔNG NHẬN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VI PHẠM ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC

Án lệ số 54/2022/AL Về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dương, giáo dục con

ÁN LỆ SỐ 54/2022/AL VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MẸ KHÔNG TRỰC TIẾP CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC CON

Án lệ số 53/2022/AL Về việc hủy việc kết hôn trái pháp luật

ÁN LỆ SỐ 53/2022/AL VỀ VIỆC HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

Quyết định số 594/QĐ-CA về việc công bố án lệ

  LUẬT VẠN THÔNG  -  QUYẾT ĐỊNH SỐ 594/QĐ-CA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ

Tổng hợp 63 Án lệ - Cập nhật mới nhất năm 2023

Tổng hợp 63 Án lệ - Cập nhật mới nhất năm 2023

Án lệ số 28/2019/AL về tội "Giết người trong trạng thái kích động mạnh"

  Án lệ số 28/2019/AL Về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh"

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bến bán

 Án lệ số 43/2021/AL  Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ n...

Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài

  Án lệ số: 42/2021/AL Về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận t...

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế

  Án lệ số: 41/2021/AL Về Chấm dứt hôn nhân thực tế

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---