TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Án phí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Án phí. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 02/NCPL ngày 28/4/1989 của TAND Tối cao sử đổi các mức thu án phí, lệ phí

  VANTHONGLAW - Thông tư số 02/NCPL ngày 28/4/1989 của TAND Tối cao sử đổi các mức thu án phí, lệ phí

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về Án phí, lệ phí tòa

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy địn...

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---