TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - V ề việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ ...

Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm ph...

Nghị quyết số: 1022/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân.

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số: 1022/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sun...

Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Phúc Yến thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Phú...

Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH14 ngày 27/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH14 ngày 27/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ...

Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Thành lập tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Thành lập tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 636/NQ-UBTVQH14 ngày 21/02/2019 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 636/NQ-UBTVQH14 ngày 21/02/2019 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân

Nghị quyết số 638/NQ-UBTVQH14 ngày 21/02/2019 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 638/NQ-UBTVQH14 ngày 21/02/2019 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Hà...

Nghị quyết số 637/NQ-UBTVQH14 ngày 21/2/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 637/NQ-UBTVQH14 ngày 21/2/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Đồn...

Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 ngày 10/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Thành lập tòa án quân sự quân khu và tương đương; tòa án quân sự khu vực; biên hếm số lượng thẩm phán của tòa án quân sự các cấp

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 ngày 10/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Thành lập tòa án quân sự quân khu và tương đươn...

Pháp lệnh số 01/2022/YBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cao nghiện bắt buộc

  VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 01/2022/YBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyế...

Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2022 của Ủy ban thường vụ quốc hội - Về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2022 của Ủy ban thường vụ quốc hội - Về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2...

Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 - Về việc ban hành quy chế phối hợp tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 - Về việc ban hành quy chế phối hợp tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc ph...

Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 - Ban hành quy chế phôi hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các tòa án nhân dân địa phương về tổ chức

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 - Ban hành quy chế phôi hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và hội đồng nhân d...

Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyế...

Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2...

Lệnh số 19/LCT ngày 27/01/1970 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Sửa đổi điều 15 của pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của TAND Tối cao và tổ chức của các tòa án nhân dân địa phương ngày 23/3/1961

  VANTHONGLAW - Lệnh số 19/LCT ngày 27/01/1970 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Sửa đổi điều 15 của pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của ...

Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH1 ngày 04/11/2002 về việc ban hành quy chế phối hợp tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH1 ngày 04/11/2002 về việc ban hành quy chế phối hợp tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng...

Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các tòa án nhân dân địa phương về tổ chức

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhâ...

Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ngày 11/01/2017 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ngày 11/01/2017 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---