TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ủy quyền ký quyết định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ủy quyền ký quyết định. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 1033/QĐ-BTC ngày 22/5/2023 của Bộ tài chính về ủy quyền ký quyết định về bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1033/QĐ-BTC ngày 22/5/2023 của Bộ tài chính về ủy quyền ký quyết định về bảng giá tính lệ phí trước ba đối với...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---