TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bãi bỏ một số văn bản QPPL. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bãi bỏ một số văn bản QPPL. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng bộ quốc phòng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội b...

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bến Tre bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh bến tre ban hành

  VANTHONGLAW - Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bến Tre bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân d...

Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ Quốc Phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng bộ quốc phòng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ Quốc Phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội b...

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bến Tre bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

  VANTHONGLAW - Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bến Tre bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân d...

Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ Quốc Phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của bộ trưởng bộ quốc phòng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ Quốc Phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy ph...

Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

  VANTHONGLAW - Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---