TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bãi bỏ thủ tục hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bãi bỏ thủ tục hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Gia Lai Công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

VANTHONGLAW - Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Gia Lai Công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thu...

Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trường Bộ Y tế

VANTHONGLAW - Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc ph...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---