TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông báo số 1907/TB-BGDĐT ngày 17/11/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo - Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024

VANTHONGLAW - Thông báo số 1907/TB-BGDĐT ngày 17/11/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo - Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024

Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo bãi bỏ thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

  VANTHONGLAW - Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo bãi bỏ thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 củ...

Thông tư Số: 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Thông tư Số: 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --...

Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Công văn về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho CB, CC, VC làm việc trong phòng thí nghiệm.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---