TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Tài chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Tài chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 16/VBHN-BTC ngày 03/11/2023 của Bộ Tài chính - Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  VANTHONGLAW - Nghị định số 16/VBHN-BTC ngày 03/11/2023 của Bộ Tài chính - V ề chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổng công ty đầu...

Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ tài chính - Về việc phê duyệt danh mục dự toán thực hiện chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ tài chính Việt Nam và Bộ tài chính Lào

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ tài chính - Về việc phê duyệt danh mục dự toán thực hiện chương trình hợp t...

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 VANTHONGLAW - Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính  - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC- BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

  VANTHONGLAW

Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Bãi bỏ thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áBTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009

 VANTHONGLAW - Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - B ãi bỏ thông tư số  219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 ...

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ tài chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ tài chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

 VANTHONGLAW - Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai ...

Quyết định số 2397/QĐ-BTC ngày 06/11/2023 của Bộ tài chính - Ban hành kế hoạch triển khai chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2397/QĐ-BTC ngày 06/11/2023 của Bộ tài chính - Ban hành kế hoạch triển khai chiến lược an toàn, an ninh mạng q...

Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ tài chính - Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của bộ trưởng bộ tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  VANTHONGLAW - Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ tài chính - S ửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về ...

Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ tài chính - Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại tòa án

  VANTHONGLAW - Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ tài chính - Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ tại chính - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tối phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTG ngày 22/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

  VANTHONGLAW - Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ tại chính - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống t...

Quyết định số 21/6/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1371/QĐ-BTC ngày 121/6/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra...

Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

  VANTHONGLAW - Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong l...

Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

VANTHONGLAW - Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân ...

Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

  VANTHONGLAW - Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí k...

Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm đị...

Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

VANTHONGLAW   -Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 0...

Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyền hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

VANTHONGLAW - Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước,...

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

VANTHONGLAW - Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Quyết định số 1033/QĐ-BTC ngày 22/5/2023 của Bộ tài chính về ủy quyền ký quyết định về bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1033/QĐ-BTC ngày 22/5/2023 của Bộ tài chính về ủy quyền ký quyết định về bảng giá tính lệ phí trước ba đối với...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---