TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ công thương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ công thương. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 2866/QĐ-BCTngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - Về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ cộng hòa Ấn độ, cộng hòa In-đô-nê-xi-a, ma-lai-xi-a và cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2866/QĐ-BCTngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - V ề kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống ...

Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

  VANTHONGLAW - Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng ch...

Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - Ban hành chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành công thương đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - B an hành chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ...

Chỉ thị số 13/CT-BTC ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp tết nguyên đán giáp thìn 2024

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 13/CT-BTC ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn ...

Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Công thương - Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

  VANTHONGLAW - Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Công thương - S ửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các thông tư quy...

Quyết định số 2657/QĐ-BCT ngày 13/101/2023 của Bộ Công Thương - Về việc phê duyệt phương án điều tra thống kê các doanh nghiệp/cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trong ngành năng lượng năm 2022

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2657/QĐ-BCT ngày 13/101/2023 của Bộ Công Thương  - Về việc phê duyệt phương án điều tra thống kê các doanh ngh...

Quyết định số 2664/QĐ-BCT ngày 16/10/2023 của Bộ Công thương - Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lịch vực ăn toàn đập, hồ chứa thủy điện, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ công thương

VANTHONGLAW - Quyết định số 2664/QĐ-BCT ngày 16/10/2023 của Bộ Công thương - Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lịch vực ăn t...

Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14/6/2023 của Bộ công thương bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của bộ trưởng bộ công thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

  VANTHONGLAW - Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14/6/2023 của Bộ công thương bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của bộ trưởng...

Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14/6/2023 của Bộ công thương bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng bộ công thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

  VANTHONGLAW - Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14/6/2023 của Bộ công thương bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng...

Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 09/6/2023 của Bộ Công thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối trứng gia cầm năm 2023

VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 09/6/2023 của Bộ Công thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối trứng gia cầm năm ...

Công văn số 3380/BCT-TTTN ngày 01/6/2023 của Bộ Công thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

VANTHONGLAW - Công văn số 3380/BCT-TTTN ngày 01/6/2023 của Bộ Công thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ công thương về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

VANTHONGLAW - Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ công thương về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Quyết định số 612/QĐ-BCT ngày 04/4/2022 của Bộ công thương về đính chính thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng bộ công thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 612/QĐ-BCT ngày 04/4/2022 của Bộ công thương về đính chính thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ t...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---