TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ giao thông vận tải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ giao thông vận tải. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị số 8/CT-BGTVT ngày 02/11/2023 của Bộ giao thông vận tải - về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của bộ giao thông vận tải

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 8/CT-BGTVT ngày 02/11/2023 của Bộ giao thông vận tải - về  việc tăng cường công tác cải cách hành chính của bộ gi...

Quyết định số 728/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm công nghệ thông tin

  VANTHONGLAW - Quyết định số 728/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ...

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Bộ giao thông vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm công nghê thông tin

  VANTHONGLAW - Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Bộ giao thông vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...

Quyết định 701/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2023 của Bộ giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải

  VANTHONGLAW - Quyết định 701/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2023 của Bộ giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đă...

Thông báo số 156/TB-BGTVT ngày 18/5/2023 kết luận của thứ trương Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác kiểm soát tảo trọng xe trên toàn quốc lộ 5 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 156/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

  VANTHONGLAW - Thông báo số 156/TB-BGTVT ngày 18/5/2023 kết luận của thứ trương Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác kiểm soát tảo trọng x...

Thông báo số 167/TB-BGTVT ngày 23/5/2023 của Bộ giao thông vận tải về kết luận của thứ trưởng bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về việc lập sửa hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Sửa đổi)

  VANTHONGLAW - Thông báo số 167/TB-BGTVT ngày 23/5/2023 của Bộ giao thông vận tải về kết luận của thứ trưởng bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại cuộc h...

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ

VANTHONGLAW - Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan ...

Thông tư số 07/2023/TT-BGTVT ngày 24/5/2023 của Bộ giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ

  VANTHONGLAW - Thông tư số 07/2023/TT-BGTVT ngày 24/5/2023 của Bộ giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư về trạm t...

Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hàng không Việt Nam

VANTHONGLAW - Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...

Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT ngày 13/10/2022 của Bộ giao thông vận tại Sửa đổi, bổ bộ súng các thông tư của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thuy từ bở ra đảo trong vùng biển Việt Nam

VANTHONGLAW - Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT ngày 13/10/2022 của Bộ giao thông vận tại Sửa đổi, bổ bộ súng các thông tư của Bộ trưởng Bộ giao...

Quyết định số 1332/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2022 của Bồ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ, văn phòng thuộc bộ giao thông vận tải

 VANTHONGLAW -  Quyết định số 1332/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2022 của Bồ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ c...

Quyết định số 1309/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2022 của Bộ giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra bộ giao thông vận tải

 VANTHONGLAW -  Quyết định số 1309/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2022 của Bộ giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---