TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ luật Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ luật Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 Quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 VANTHONGLAW - Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 Quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, ngư...

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật An Toàn, Vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  VANTHONGLAW -  Nghị định số 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật An Toàn, Vệ sinh lao động về bảo h...

Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

VANTHONGLAW - Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh ...

Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao đông

  VANTHONGLAW - Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao đông

Nghị định số 90/2019 ngày 15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

VANTHONGLAW - Nghị định số 90/2019 ngày 15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

  VANTHONGLAW - Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động thương và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

  VANTHONGLAW - Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động thương và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng h...

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ lao động - thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động chưa thành niên

 VANTHONGLAW -  Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ lao động - thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi h...

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

      LUẬT VẠN THÔNG  - NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30/12/2020  CỦA CHÍNH PHỦ   QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT...

Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Công văn số: 2475/TLĐ về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...

Công văn số: 422/BHXH-CSXH V/v giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Công văn số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...

Công văn số: 860/BHXH-BT V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Công văn số: 972/BHXH-TCKT V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S...

Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ dung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2019

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Bộ luật  số: 4 5 /2019/QH14 Hà Nội, ngày 2...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---