TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật tố tụng Hình sự

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - B an hành một số biểu mẫu tro...

Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/12/2000 - Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/12/2000 - Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình s...

Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC ngày 12/5/2023 của Bộ Công An - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC ngày 12/5/2023 của Bộ Công An - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân ...

Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ Công An quy định trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.

VANTHONGLAW - Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ Công An quy định trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc thực...

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 19/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---