TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Công điện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công điện. Hiển thị tất cả bài đăng

Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi

  VANTHONGLAW - Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòn...

Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của ủy ban Châu Âu

  VANTHONGLAW - Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp ...

Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của ủy ban châu Âu

  VANTHONGLAW - Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp ...

Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V/v Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Miền Trung

  VANTHONGLAW - Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V/v Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Miền Trung

Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

VANTHONGLAW - Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T háo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất...

Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

  VANTHONGLAW - Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T háo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đ...

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

VANTHONGLAW - Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T iếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ ...

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

VANTHONGLAW - Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về  tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ...

Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất khẩu trong thời gian tới

  VANTHONGLAW - Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất kh...

Công điện số 01/2018/CT-CA ngày 26/10/2018 của TAND Tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính

  VANTHONGLAW - Công điện số 01/2018/CT-CA ngày 26/10/2018 của TAND Tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét x...

Công điện số 573/CĐ-TTg ngày 21/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025

    VANTHONGLAW - Công điện số 573/CĐ-TTg ngày 21/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến khai thác, ...

Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới

VANTHONGLAW - Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô n...

Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

VANTHONGLAW - Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buô...

Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

VANTHONGLAW - Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với ...

Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bộ, Ngành chưa được các Bộ cơ quan giải quyết

VANTHONGLAW - Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương,...

Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biến pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy

VANTHONGLAW - Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biến pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy

Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng chính phủ Về tháo gỡ và thúc đẩy thì trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bến vững

VANTHONGLAW - Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng chính phủ Về tháo gỡ và thúc đẩy thì trường bất động sản phát triển an to...

Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

  VANTHONGLAW - Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tường chính phủ Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

  VANTHONGLAW - Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tường chính phủ Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa ch...

Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 Về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

VANTHONGLAW - Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 Về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái p...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---