TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Công văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Công văn số 27938/CYHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc chính sách hoàn thuế GTGT

VANTHONGLAW - Công văn số 27938/CYHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc chính sách hoàn thuế GTGT 

Công văn số 3984/VPCP-CN ngày 01/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

VANTHONGLAW - Công văn số 3984/VPCP-CN ngày 01/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu...

Công văn 218-/TCT-TVQT ngày 01/6/2023 Về việc báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng

  VANTHONGLAW - Công văn 218-/TCT-TVQT ngày 01/6/2023 Về việc báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng

Công văn số 3380/BCT-TTTN ngày 01/6/2023 của Bộ Công thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

VANTHONGLAW - Công văn số 3380/BCT-TTTN ngày 01/6/2023 của Bộ Công thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn số 5953/VP-KGVX ngày 02/6/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách

VANTHONGLAW - Công văn số 5953/VP-KGVX ngày 02/6/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướ...

Công văn số 1008/CĐSVN-PCTT ngày 16/5/2023 của Cục đường sắt Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp vận tải hè 2023

  VANTHONGLAW - Công văn số 1008/CĐSVN-PCTT ngày 16/5/2023 của Cục đường sắt Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn g...

Công văn số 1993/UBND-KT ngày 15/5/2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô và năm 2023

VANTHONGLAW - Công văn số 1993/UBND-KT ngày 15/5/2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thàn...

Công văn số 465/LĐLĐ-CSPL ngày 16/5/2024 của Liên đoàn lao động TP.HCM về việc triển khai nắm tình hình lao động - việc làm các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

  VANTHONGLAW - Công văn số 465/LĐLĐ-CSPL ngày 16/5/2024 của Liên đoàn lao động TP.HCM về việc triển khai nắm tình hình lao động - việc làm ...

Công văn số 676/GSQL-GQ2 ngày 17/5/2023 của Cục GSQL về hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

  VANTHONGLAW - Công văn số 676/GSQL-GQ2 ngày 17/5/2023 của Cục GSQL về hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

VANTHONGLAW - Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

Công văn số 863/UBDT -TCCB ngày 26/5/2023 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn vị trí làm việc công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

  VANTHONGLAW - Công văn số 863/UBDT -TCCB ngày 26/5/2023 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn vị trí làm việc công chức nghi...

Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tường Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

VANTHONGLAW - Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tường Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, g...

Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục thuế về việc triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT

  VANTHONGLAW - Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục thuế về việc triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT 

Công văn số 3754/VPCP-CN ngày 26/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bản tỉnh Sơn la

VANTHONGLAW - Công văn số 3754/VPCP-CN ngày 26/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn t...

Công văn số 699/VPCP-PL ngày 07/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thông tư

  VANTHONGLAW - Công văn số 699/VPCP-PL ngày 07/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thông tư

Công văn số 141/TANDTC - KHXX ngày 21/9/2011 của Tòa án nhân dân tối cao v/v thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản

 VANTHONGLAW -  Công văn số 141/TANDTC - KHXX ngày 21/9/2011 của Tòa án nhân dân tối cao v/v thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy...

Công văn số 571/QLD-KD ngày 19/5/2023 Về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

VANTHONGLAW - Công văn số 571/QLD-KD ngày 19/5/2023 Về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực...

Công văn số 397/CV-BHTG8 ngày 11/8/2006 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc hướng dẫn tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi

  BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---