TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi ...

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

  VANTHONGLAW - Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày...

Nghị quyết số 192/N-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ - Về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI C

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 192/N-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ - V ề việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thô...

Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc ký nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà Nước Ca-ta về vận chuyển hàng không ký ngày 08 tháng 3 năm 2009

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc ký nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng...

Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có h...

Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc phê duyệt phụ lục hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Cuba về hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2018-2022.

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc phê duyệt phụ lục hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng ...

Nghị quyết số 184/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ - Về việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 184/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ - V ề việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh ...

Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ - Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ - Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ -  về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ...

Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - V ề đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá tr...

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

  VANTHONGLAW - Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ - Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội theo nghị quyết số 11/NQ-CP

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ - V ề việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu...

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 03/10/2023 của Chính phủ - Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện kết luận số 49-KLl/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 03/10/2023 của Chính phủ - B an hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện kết luận số...

Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - V ề việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ...

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống bạo lực gia đình

  VANTHONGLAW - Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Q uy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống bạo lực gia ...

Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - V ề đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá ...

Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ - Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội theo nghị quyết số 11/NQ-CP

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ - V ề việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu...

Nghị quyết số 177/NQ-CP ngày 30/11/2023 của Chính Phủ - Về việc đàm phán, ký hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Mông Cổ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 177/NQ-CP ngày 30/11/2023 của Chính Phủ - V ề việc đàm phán, ký hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Ch...

Nghị quyết số 176/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính Phủ - Về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 176/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính Phủ - V ề việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số...

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ - Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ -  Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---