TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương trình hành động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương trình hành động. Hiển thị tất cả bài đăng

Chương trình số 2198/CTHĐ/BKHCN-BVHTTDL-BNNPTNT-BTC-BCT-BCA-BTTTT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/8/2012 - Phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn II (2012-2015)

VANTHONGLAW - Chương trình số 2198/CTHĐ/BKHCN-BVHTTDL-BNNPTNT-BTC-BCT-BCA-BTTTT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/8/2012 - Phối hợp hành động phòng và ...

Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí Các-Bon và khỉ Mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh,...

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện chương trinh hành động của Chính phủ tiệp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện chương trinh hành động của Chính phủ tiệp tục thực hiệ...

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vũng đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ b...

Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/1...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---