TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ thị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ thị. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị số 8/CT-BGTVT ngày 02/11/2023 của Bộ giao thông vận tải - về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của bộ giao thông vận tải

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 8/CT-BGTVT ngày 02/11/2023 của Bộ giao thông vận tải - về  việc tăng cường công tác cải cách hành chính của bộ gi...

Chỉ thị số 13/CT-BTC ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp tết nguyên đán giáp thìn 2024

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 13/CT-BTC ngày 30/10/2023 của Bộ Công thương - Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn ...

Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng Dân sự

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai ...

Chỉ thị số 09/2002/CT-VKSTC ngày 13/9/2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về ciệc quản lý các trường hợp trả tự do do không phạm tội, đình chỉ điều tra do không phạm tội và các trường hợp viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 09/2002/CT-VKSTC ngày 13/9/2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về ciệc quản lý các trường hợp trả tự do do ...

Chỉ thị số 02/2007/CT-CA ngày 10/10/2007 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc nâng cao chật lượng xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn luật định, tăng cường biên chế, nâng cao năng lực cán bộ và cơ sở vật chất của ngành Tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 02/2007/CT-CA ngày 10/10/2007 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc nâng cao chật lượng xét xử, khắc phục việc đ...

Chỉ thị số 01/2008/CT-CA ngày 04/3/2008 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành tòa án nhân dân năm 2008

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01/2008/CT-CA ngày 04/3/2008 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọ...

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyế...

Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Tòa án nhân dân tối cáo - Về việc tăng cường công tác hòa giải tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Tòa án nhân dân tối cáo - Về việc tăng cường công tác hòa giải tại tòa án nhân dân

Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021

Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022 

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về viêc thực hiện các biên pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về viêc thực hiện các biên pháp nhằm nâng cao ch...

Chỉ thị số 02/2020/CT-TA ngày 10/03/2020 của TAND Tối cao - Về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 02/2020/CT-TA ngày 10/03/2020 của TAND Tối cao - Về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống tòa án nhân dân

Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2023

VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2023

Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh trụng của kiểm sát viên tại phiên tòa

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tran...

Chỉ thị số 49-TAND/CT ngày 16/3/1989 của TAND Tối cao - Về việc xử lý những hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm và danh dự của các thầy, cô giáo

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 49-TAND/CT ngày 16/3/1989 của TAND Tối cao - Về việc xử lý những hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm và danh dự ...

Chỉ thị số 08-TATC/CT ngày 06/12/1990 của TAND Tối cao về việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 08-TATC/CT ngày 06/12/1990 của TAND Tối cao về việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và ...

Chỉ thị số 01-TANDTC/CT ngày 01/8/21990 của TAND Tối cao về việc triệu tập người bào chữa

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01-TANDTC/CT ngày 01/8/21990 của TAND Tối cao về việc triệu tập người bào chữa

Chỉ thị số 01/2005/CT-CA ngày 30/8/2005 của TAND Tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự của ngành tòa án nhân dân trong tình hình hiện nay

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01/2005/CT-CA ngày 30/8/2005 của TAND Tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự của ngàn...

Chỉ thị số 191/2003/CT-CA ngày 18/9/2003 của TAND Tối cao về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tòa án

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 191/2003/CT-CA ngày 18/9/2003 của TAND Tối cao về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tòa án

Chỉ thị số 02/2007/CT-CA ngày 10/10/2007 của TAND Tối cao về việc nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn luật định, tăng cường biên chế, nâng cao năng lực cán bộ và cơ sở vật chất của ngành tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 02/2007/CT-CA ngày 10/10/2007 của TAND Tối cao về việc nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục việc để các vụ án qu...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---