TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển đổi số nông nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển đổi số nông nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 2027/QĐ-BNN-CĐS ngày 23/5/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

VANTHONGLAW - Quyết định số 2027/QĐ-BNN-CĐS ngày 23/5/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành bộ chỉ số đánh giá c...

Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/5/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023

VANTHONGLAW - Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/5/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi s...

Quyết định số 2027/QĐ-BNN-CĐS ngày 23/5/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

VANTHONGLAW - Quyết định số 2027/QĐ-BNN-CĐS ngày 23/5/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi...

Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/5/2023 Ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023

VANTHONGLAW - Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/5/2023 Ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---