TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển đổi số quốc gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển đổi số quốc gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn thí điểm thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kan năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn thí điểm thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã/phường/thị trấn trên...

Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã/phường...

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

VANTHONGLAW - Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp ...

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

VANTHONGLAW - Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---