TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục và đào tạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục và đào tạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 3176/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo - Gia hạn, điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh TOEFI IBT và chứng chỉ tiếng anh TOEFI ITP

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3176/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo - G ia hạn, điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng...

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo thuộc diện hộ cận nghèo và mức hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho tr...

Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ giáo dục, đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

VANTHONGLAW - Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ giáo dục, đào tạo trình độ cao ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---