TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/04/2022 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/04/2022 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao -  Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dấn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dấn áp dụng Điều 201 của ...

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy đị...

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 141,142,143,144,145,146,147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy ...

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - H ướng dẫn áp dụng Điều 214 v...

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của...

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 150 v...

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"

  VANTHONGLAW  - ÁN LỆ SỐ 64/2023/AL VỀ ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT VÀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG "CÓ TỔ CHỨC" TRONG TỘI "BẮT CÓ...

Kế hoạch số 85/KD-VKSTC ngày 05/9/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 85/KD-VKSTC ngày 05/9/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quy...

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ - Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

  VANTHONGLAW - Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ - Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử...

Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng Dân sự

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai ...

Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố

  VANTHONGLAW - Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi...

Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng bộ công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngà...

Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 - Quy định chi tiết áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo điểm C khoản 1 điều 148, điểm D khoản 1 Điều 229 và điểm D khoản 1 Điều 247 Bộ luật tố tụng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 - Quy định chi tiết áp dụng căn cứ tạm đ...

Quyết định số 304/QĐ-VKSTC ngày 29/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng Hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 304/QĐ-VKSTC ngày 29/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình giải quyết yêu...

Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về lập hồ sơ kiểm sát án Hình sự

VANTHONGLAW - Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về lập hồ sơ kiểm sát án ...

Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án Hình sự

  VANTHONGLAW - Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát v...

Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  VANTHONGLAW - Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác thực hành quyền cô...

Quyết định số 140/QĐ-TANDTC ngày 26/02/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành kế hoạch triển khai thi hành bộ luật tố tụng Hình sự trong tòa án nhân dân

VANTHONGLAW - Quyết định số 140/QĐ-TANDTC ngày 26/02/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành kế hoạch triển khai thi hành bộ luật tố tụn...

Quyết định số 17/QĐ-VKSTC ngày 05/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng Hình sự

  VANTHONGLAW - Quyết định số 17/QĐ-VKSTC ngày 05/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành biểu mẫu thống kê giám định tư pháp ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---