TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội người mù Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội người mù Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 415/QĐ-BNV ngày 13/6/2023 của Bộ Nội vụ phê duyệt điệu lệ (sửa đổi, bổ sung) hội người mù Việt Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 415/QĐ-BNV ngày 13/6/2023 của Bộ Nội vụ phê duyệt điệu lệ (sửa đổi, bổ sung) hội người mù Việt Nam

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---