TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Công đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Công đoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Công văn số: 245/TLĐ V/v lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------...

Nghị định số: 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính Công đoàn

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng...

Nghị định số: 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn 2012

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 200/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 1...

Nghị định số: 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 10 Luật Công đoàn 2012

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 0...

Luật Công đoàn 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---