TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Dân quân tự vệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Dân quân tự vệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật số 23/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc Hội về Nghĩa vụ quân sự

 VANTHONGLAW - Luật số 23/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc Hội về Nghĩa vụ quân sự 

Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, Cơ yếu

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 120/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 thán...

Luật Dân quân tự vệ 2019

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luậ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---