TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Dược. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Dược. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

    CHÍNH PHỦ ------- Số: 155/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 thán...

Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược 2016

  CHÍNH PHỦ ------- Số: 54/2017/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------...

Thông tư số: 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về Kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 ...

Thông tư số: 47/2018/TT-BYT quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  47/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày  28  tháng...

Nghị định số: 65/2017/NĐ-CP quy định Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  65/2017/NĐ-CP Hà Nội , ngày  19  thá...

Thông tư số: 06/2017/TT-BYT ban hành Danh mục Thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 05...

Thông tư số: 42/2017/TT-BYT ban hành Danh mục Dược liệu độc làm thuốc

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày  13  tháng ...

Thông tư số: 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  20/2017/TT-BYT Hà Nội , ngày  10  thán...

Nghị định số: 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng...

Luật Dược 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---