TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Hợp tác xã. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Hợp tác xã. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Thông tư số: 07/2019/TT-BBBKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- Số: 07/2019/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  03/2014/TT-BKHĐT Hà Nội,...

Văn bản hợp nhất số: 15/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số:  15/VBHN-NHNN ...

Luật Hợp tác xã 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 23/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 thán...

Văn bản hợp nhất số: 906/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã 2012

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  906/VBHN-BKHĐT Hà Nội, n...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---