TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Khiếu nại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Khiếu nại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

VANTHONGLAW - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn ki...

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Văn bản pháp luật về Khiếu nại, tố cáo từ sau năm 1975 đến nay

LUATVANTHONG.COM - Việc tra cứu các văn bản pháp luật về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo sẽ giúp người dân, người áp dụng pháp luật trong lĩnh v...

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại năm 2011

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---