TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phí và Lệ phí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phí và Lệ phí. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 Về quy định chi tiết một số điều của nghị định số 10/2022/NĐ-CP cấp ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

  VANTHONGLAW - Thông tư số  13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 Về quy định chi tiết một số điều của nghị định số  10/2022/NĐ-CP cấp ...

Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 LUATVANTHONG - Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, ...

Thông tư số: 193/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong Lĩnh vực Hàng không

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 193/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 th...

Thông tư số: 194/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào Cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08  t...

Thông tư số: 146/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua từng vùng trời Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 06  t...

Luật phí và lệ phí 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 97/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---