TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quốc phòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quốc phòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày  15  tháng...

Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, Cơ yếu

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 120/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 thán...

Luật Quốc phòng năm 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 22/2018/QH14 Hà Nội, ngày 08 tháng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---