TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Sĩ quan QĐND VN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Sĩ quan QĐND VN. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, Cơ yếu

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 120/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 thán...

Thông tư liên tịch số: 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 21/2009/NĐ-CP

  BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...

Nghị định số: 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với Sĩ quan thôi quân phục vụ tại ngũ; Sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần,...

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02...

Thông tư số: 153/2017/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  153 /2017/TT-BQP Hà Nội , ngày  ...

Thông tư liên tịch số: 65/2004/TTLT-BQP-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

  BỘ NỘI VỤ-BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65/2004/TTLT-BQP-BNV Hà Nội ,...

Nghị định số: 165/2003/NĐ-CP quy định về biệt phái Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

  CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm...

Quyết định số: 109/2009/QĐ-TTg quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 109/2009/QĐ-TTg Hà N...

Nghị định số: 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng  ...

Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2008, 2014, 2019

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 16 ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---