TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thống kê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thống kê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  27/2018/TT-BTNMT H...

Thông tư số: 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  BỘ  XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  27/2016 / TT -B XD Hà Nội, ngày  ...

Luật Thống kê năm 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---