TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số: 51/2016/QĐ-TTg về một số Cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

  THỦ TƯỚNG  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/201 6 /QĐ-TTg Hà Nội, ...

Quyết định số: 21/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số: 188/2014/TT-BTC

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng ...

Thông tư số: 188/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định số: 84/2014/NĐ-CP

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 t...

Nghị định số: 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 0...

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---