TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tiếp công dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tiếp công dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân

  THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2014/TT-TTCP Hà Nội, ngà...

Thông tư số: 01/2015/TT-UBDT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban dân tộc

  ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố :  01 /2015/TT- U BDT Hà Nội, ng...

Thông tư số: 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị, phản ánh

  THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2014/TT-TTCP Hà Nội, ngà...

Thông tư số: 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 320/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 t...

Thông tư số: 03/2016/TT-TTCP quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân

  THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/TT-TTCP Hà Nội, ngà...

Nghị quyết số: 759/2014/UBTVQH13 hướng dẫn hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, HĐND và Đại biểu HĐND các cấp

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 759/2014/U...

Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân 2013

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 0...

Luật Tiếp công dân 2013

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 42/2013/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---