TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật hàng không dân dụng việt nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật hàng không dân dụng việt nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình An ninh hàng không và Kiểm soát chất lượng An ninh hàng không Việt Nam

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2019/TT-BGTVT Hà Nội,...

Văn bản hợp nhất số: 24/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-BGTVT Hà Nội, ng...

Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP về An ninh hàng không

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2015/NĐ-CP Hà Nội , ngày  13  thán...

Nghị định số: 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày  15  tháng...

Thông tư số: 35/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  35 /2017/TT-BQP Hà Nội, ngày  12...

Thông tư số: 193/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong Lĩnh vực Hàng không

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 193/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 th...

Thông tư số: 194/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào Cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08  t...

Văn bản hợp nhất số: 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư về Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và Giá dịch vụ chuyên ngành Hàng không

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngà...

Thông tư số: 146/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua từng vùng trời Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 06  t...

Thông tư số: 53/2019/TT-BGTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành Hàng không tại Cảng Hàng không, sân bay Việt Nam

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  53/2019/TT-BGTVT Hà Nội ...

Thông tư số: 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của Cán bộ, Công chức và Người lao động Cục Hàng không Việt Nam

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 11/2017/TT-BGTVT Hà Nội, n...

Quyết định số: 51/2016/QĐ-TTg về một số Cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

  THỦ TƯỚNG  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/201 6 /QĐ-TTg Hà Nội, ...

Nghị định số: 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 0...

Văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc Báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Văn bản hợp nhất số: 15/VBHN-BGTVT quy định về việc vận chuyể hàng không và hoạt động hàng không chung

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-BGTVT Hà Nội, ng...

Văn bản hợp nhất số: 13/VBHN-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...

Văn bản hợp nhất số: 14/VBHN-BGTVT quy định về việc Bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-BGTVT Hà Nội, ng...

Thông tư số: 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ...

Thông tư số: 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định về Bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/TT-BGTVT Hà Nội, ...

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014

    VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---