TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật phòng chống rửa tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật phòng chống rửa tiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị định số: 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  122/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày  11  thá...

Nghị định số: 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiền tệ và Ngân hàng

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  88/2019 /N Đ -CP Hà Nội, ngày 14 thá...

Quyết định số: 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày...

Văn bản hợp nhất số: 40/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/VBHN-NHNN Hà Nộ...

Nghị định: 116/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số: 87/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền 2012

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 116/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 thán...

Luật phòng, chống rửa tiền 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---