TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị định. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/04/2024 của Chính Phủ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

  VANTHONGLAW - Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/04/2024 của Chính Phủ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính Phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  VANTHONGLAW - Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính Phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP

  VANTHONGLAW - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Ngh...

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

  VANTHONGLAW - Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày...

Nghị định số 16/VBHN-BTC ngày 03/11/2023 của Bộ Tài chính - Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  VANTHONGLAW - Nghị định số 16/VBHN-BTC ngày 03/11/2023 của Bộ Tài chính - V ề chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổng công ty đầu...

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

  VANTHONGLAW - Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống bạo lực gia đình

  VANTHONGLAW - Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Q uy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống bạo lực gia ...

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

  VANTHONGLAW - Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia ...

Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân

VANTHONGLAW - Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ - Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

  VANTHONGLAW - Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ - Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử...

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công ...

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ - Quy định về tố cao và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ - Quy định về tố cao và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân

Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 0...

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính Phủ - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cao trong công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính Phủ - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cao trong công an nhân dân 

Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ - Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án và thù lao hòa giải viên tại tòa án

  VANTHONGLAW - Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ - Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản l...

Nghị định số 381-TTg ngày 20/10/1959 của Phủ Thủ tướng - Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị định số 381-TTg ngày 20/10/1959 của Phủ Thủ tướng  - Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao

Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính Phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

VANTHONGLAW - Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính Phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp...

Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

  VANTHONGLAW - Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổ...

Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt

VANTHONGLAW - Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt

Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/1-/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

  VANTHONGLAW - Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/1-/2018 của C...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---