TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị định. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ - Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

VANTHONGLAW - Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ - Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công ...

Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

  VANTHONGLAW - Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 - S ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 nă...

Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

  VANTHONGLAW - Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ - Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tặng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/06/2024 của Quốc Hội

VANTHONGLAW - Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ - Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tặng theo Nghị quyết số 14...

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 - Quy định về giá đất

  VANTHONGLAW - Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 - Quy định về giá đất

Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 - Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

  VANTHONGLAW - Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 - Q uy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---