TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị quyết Quốc hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị quyết Quốc hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, chủ tịch nước, các cơ quan của quốc hội, chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kiểm toán nhà nước

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, chủ tịch nước, các cơ q...

Nghị quyết số 127/2016/QH13 ngày 07/4/2016 của Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 127/2016/QH13 ngày 07/4/2016 của Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 139/2016/QH13 ngày 08/4/2016 của Quốc Hội bầu chánh án tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 139/2016/QH13 ngày 08/4/2016 của Quốc Hội bầu chánh án tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 36/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán toà án nhân dân tối cao

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 36/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm...

NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---