TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hiển thị tất cả bài đăng

Báo cáo số 289/BC-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cần giờ - Thẩm tra báo cáo của Chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2020

  VANTHONGLAW - Báo cáo số 289/BC-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cần giờ - Thẩm tra báo cáo của Chánh án tòa án nhân dân, ...

Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện...

Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ thục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ thục hành chính trong lĩnh ...

Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung ...

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Quang Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở tư pháp

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Quang Nam  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,...

Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

VANTHONGLAW  - Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành tron...

Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tư pháp tỉnh Nghệ An

VANTHONGLAW - Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ s...

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên công bố thủ hành chính nội bộ thuôc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở tài chính

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên công bố thủ hành chính nội bộ thuôc phạm vi chức năng quản ...

Quyết định số 1357/QĐ-CT ngày 22/06/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở giao thông vận tải

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1357/QĐ-CT ngày 22/06/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và...

Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tường Chính phủ về việc thành lập hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW - Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tường Chính phủ về việc thành lập hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quố...

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05...

Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Bình Dương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở quy hoạch - kiến trúc

VANTHONGLAW - Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...

Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Viêt Nam đi làm ở nước ngoài trong tình hình mới

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của ban bí thư về...

Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dự liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023...

Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản Lào Cai

  VANTHONGLAW - Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thôn...

Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ su...

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  VANTHONGLAW - Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản ...

Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y Tế tỉnh Bình Dương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩ...

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  VANTHONGLAW - Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---