TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 09/10/2022 của Chính Phủ về việc thông qua dự thảo báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

VANTHONGLAW

Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định

VANTHONGLAW - Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức...

Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy Hoạch

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy Hoạch

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ Luật Dân sự về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ Luật Dân sự về Trách nhiệm bồi thường t...

Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả quyền liên quan

 VANTHONGLAW - Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền t...

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

VANTHONGLAW - Luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

VANTHONGLAW - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

  VANTHONGLAW - Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính tron...

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

VANTHONGLAW - Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 củ...

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 Hướng dẫn ấp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ Luật Hình sự

 VANTHONGLAW - Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 Hướng dẫn ấp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và...

Hướng dẫn só 22/HD-VKSTC ngày 05/6/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

VANTHONGLAW - Hướng dẫn só 22/HD-VKSTC ngày 05/6/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án h...

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

  VANTHONGLAW - Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 63/2023/AL VỀ XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KHIỂU KIỆN

Án lệ số 62/2023/AL về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con

  VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 62/2023/AL VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ XÁC...

Án lệ số 61/2023/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 61/2023/AL VỀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI KHI CON NUÔI CHƯA THÀNH NIÊN

Án lệ số 60/2023/AL về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết

 VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 60/2023/AL VỀ THỜI HẠN TRẢ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 58/2023/AL VỀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT TẠI ĐIỂM C KHOẢN 3 ĐIỀU 244 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Án lệ số 57/2023/AL Về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội "Cướp giật tài sản"

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 57/2023/AL VỀ HÀNH VI GIAN DỐI NHẰM TIẾP CẬN TÀI SẢN TRONG TỘI " CƯỚP GIẬT TÀI SẢN"

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---