TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Dược. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Dược. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 759/QĐ-QLD ngày 16/10/2023 của Cục quản lý dược - Về việc ban hành danh mục 14 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 187 bổ sung

  VANTHONGLAW - Quyết định số 759/QĐ-QLD ngày 16/10/2023 của Cục quản lý dược - Về việc ban hành danh mục 14 thuốc sản xuất trong nước được ...

Quyết định số 408/QĐ-QLD ngày 08/6/2023 của Cục quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của cục quản lý dược

VANTHONGLAW - Quyết định số 408/QĐ-QLD ngày 08/6/2023 của Cục quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lư...

Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

  VANTHONGLAW - Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---