TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC ngày 18/5/2010 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bão lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC ngày 18/5/2010 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp l...

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Định

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "...

Công văn số 465/LĐLĐ-CSPL ngày 16/5/2024 của Liên đoàn lao động TP.HCM về việc triển khai nắm tình hình lao động - việc làm các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

  VANTHONGLAW - Công văn số 465/LĐLĐ-CSPL ngày 16/5/2024 của Liên đoàn lao động TP.HCM về việc triển khai nắm tình hình lao động - việc làm ...

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/5/2023 về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố Cần Thơ năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/5/2023 về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố C...

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  VANTHONGLAW - Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ ...

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

VANTHONGLAW - Luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

VANTHONGLAW - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---