TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Phí và Lệ phí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Phí và Lệ phí. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 VANTHONGLAW - Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính  - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ tài chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ tài chính - Ban hành bảng giá tính lệ phí trước ba đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

 VANTHONGLAW - Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai ...

Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ tài chính - Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của bộ trưởng bộ tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  VANTHONGLAW - Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ tài chính - S ửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về ...

Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

  VANTHONGLAW - Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí k...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---