TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Quốc phòng An ninh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Quốc phòng An ninh. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 14/2017/QH14 Hà Nội,  ngày  20  th...

Luật Cảnh vệ năm 2017

QUỐC HỘI -------- Luật số: 13/2017/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------...

Thông tư số: 25/2014/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng an ninh

  BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 15 ...

Thông tư liên tịch số: 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- ...

Thông tư số: 38/2017/TT-BTTTT hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...

Thông tư số: 40/2014/TT-BQP quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  40/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 04 t...

Nghị định số: 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ số 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng an ninh 2013

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11...

Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư số: 05/2020/TT-BGDĐT ban hành chương trình GDQPAN trong trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục Đại học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư số: 46/2020/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cấp THPT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------...

Thông tư số: 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng an ninh trong trường Tiểu học, THCS

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------...

Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQPAN trong các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...

Quyết định số: 161/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh giai đoạn 2015-2020

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư liên tịch số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Cao đẳng, Đại học

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật An ninh mạng 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 24/2018/QH14 Hà Nội,  ngày 12 thán...

Luật An ninh Quốc gia 2004

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2004/QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---