TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật giáo dục nghề nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật giáo dục nghề nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBHX ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương bình và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng bộ lao động - Thương binh và xã hội quy định khối lượng kiện thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBHX ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương bình và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...

Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao đông - Thương bình và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao đông - Thương bình và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng...

Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

VANTHONGLAW - Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng n...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---