TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 - Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 - Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với c...

Chỉ thị số 01-TANDTC/CT ngày 01/8/21990 của TAND Tối cao về việc triệu tập người bào chữa

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01-TANDTC/CT ngày 01/8/21990 của TAND Tối cao về việc triệu tập người bào chữa

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 20/10/2008 - Về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đôi và ngoài quân đội

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 20/10/2008 - Về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tr...

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ...

Nghị quyết số 1/1998/NQ-HĐTP ngày 21/9/1998 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn việc áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 1/1998/NQ-HĐTP ngày 21/9/1998 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn việc áp dụng một số q...

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật tron...

Chỉ thị số 01/2005/CT-CA ngày 30/8/2005 của TAND Tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự của ngành tòa án nhân dân trong tình hình hiện nay

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 01/2005/CT-CA ngày 30/8/2005 của TAND Tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự của ngàn...

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/06/2006 - Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/06/2006 - Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin...

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HDDTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 01/2007/NQ-HDDTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của B...

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 - Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 - Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố...

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán tóa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm "Thi hành bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ luật tố tụng hình sự

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán tóa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy đ...

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/07/2011 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/07/2011 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Lu...

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối ...

Thông báo số 892/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ án hình sự hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy án Phúc Thẩm và giữ nguyên án Sơ thẩm

VANTHONGLAW - Thông báo số 892/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ án hình sự hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân ...

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 201 của Bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 201 của ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---