TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật phòng - chống tham nhũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật phòng - chống tham nhũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy...

Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ - Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ - Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến n...

Quyết định số 107/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 22/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc bổ sung chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong tỏa.

  VANTHONGLAW - Quyết định số 107/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 22/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc bổ sung chỉ tiêu thống kê về thi...

Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007 - Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007 - Quy định việc trao đổi, quản lý và s...

Quyết định số 329/QĐ-TANDTC ngày 24/10/2022 của TAND Tối cao ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của TAND Tối cao

VANTHONGLAW - Quyết định số 329/QĐ-TANDTC ngày 24/10/2022 của TAND Tối cao ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của TAND Tố...

Quyết định số 38-TANDTC ngày 24/02/2023 của TAND Tối cao ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Quyết định số 38-TANDTC ngày 24/02/2023 của TAND Tối cao ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Tòa án nh...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---