TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật quy hoạch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật quy hoạch. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình Minh II đến con nồi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BÌnh đến năm 2040

    VANTHONGLAW - Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình Min...

Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về quản lý, phân công, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc

VANTHONGLAW - Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về quản lý, phân công, phân cấp quản lý...

Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy Hoạch

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy Hoạch

Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH ngày 24/4/2023 của Hồi đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

VANTHONGLAW - Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH ngày 24/4/2023 của Hồi đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---