TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật tổ chức Quốc hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật tổ chức Quốc hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2...

Quy chế số 21/QC/LT VPCTN-TANDTC ngày 11/01/2012 của Văn phòng Chủ tịch nước - Tòa án nhân dân tối cao phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Quy chế số 21/QC/LT VPCTN-TANDTC ngày 11/01/2012 của Văn phòng Chủ tịch nước - Tòa án nhân dân tối cao phối hợp công tác giữ...

Nghị quyết số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, chủ tịch nước, các cơ quan của quốc hội, chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kiểm toán nhà nước

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, chủ tịch nước, các cơ q...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---