TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật tổ chức chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật tổ chức chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/04/2024 của Chính Phủ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

  VANTHONGLAW - Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/04/2024 của Chính Phủ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính Phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  VANTHONGLAW - Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính Phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP

  VANTHONGLAW - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Ngh...

Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi ...

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

  VANTHONGLAW - Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày...

Nghị quyết số 192/N-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ - Về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI C

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 192/N-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ - V ề việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thô...

Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc ký nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà Nước Ca-ta về vận chuyển hàng không ký ngày 08 tháng 3 năm 2009

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc ký nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng...

Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có h...

Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc phê duyệt phụ lục hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Cuba về hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2018-2022.

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc phê duyệt phụ lục hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng ...

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho n...

Nghị quyết số 184/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ - Về việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 184/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ - V ề việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh ...

Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ - Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ - Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ -  về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ...

Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - Về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - V ề đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá tr...

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

  VANTHONGLAW - Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ - Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội theo nghị quyết số 11/NQ-CP

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ - V ề việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu...

Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VANTHONGLAW - Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời...

Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 03/10/2023 của Chính phủ - Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện kết luận số 49-KLl/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 03/10/2023 của Chính phủ - B an hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện kết luận số...

Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ quốc phòng giai đoạn 2023-2025

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liê...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---